Pražský magistr

Pražský magistr 2019

Spolek IPMS ČR-Praha zve modeláře na tradiční soutěž Pražský magistr.

online přihlášky zde

 

propozice

pořadatel: IPMS ČR – Praha, z.s.

datum konání: 7. prosince 2019

místo konání: budova místního úřadu m. č. Praha 18 – Letňany

adresa: Bechyňská 639, Praha 18

přejímka modelů: 8.00 – 9.30

zahájení soutěže: 10.00

veřejná výstava, bodování a hodnocení: 10.15 – 16.00

vyhlášení vítězů: 16.00

 

Soutěžní kategorie

a) bodovací soutěž

kat. I.a, b, c, d, II.a, b, c

                                     

b) porovnávací soutěž

I.     Vrtulová letadla 1/100 – 1/144 *)

II.    Vrtulová letadla 1/72

III.   Vrtulová letadla 1/48                                

IV.   Proudová letadla 1/100 – 1/144 *)

V.    Proudová letadla 1/72

VI.   Proudová letadla 1/48

VII.  Vrtulníky 1/72 – 1/144                             

VIII. Vrtulníky 1/48                                             

IX.     Letadla a vrtulníky 1/32 – 1/35 **)

X.      Civilní letadla a větroně všech měřítek

XI.     Pozemní vojenská technika 1/72

XII.    Pozemní vojenská technika 1/48

XIII.   Pozemní vojenská technika 1/35 a větší

XIV.   Diorámata 1/72 a ostatní měřítka

XV.    Diorámata 1/48 ***)

XVI.   Diorámata 1/32 – 1/35

XVII.  Osobní automobily a motocykly všech měřítek

XVIII. Nákladní automobily, stav. stroje a ostatní všech měřítek

XIX.   Plavidla bez rozdílu měřítek

XX.    Figurky – do 70 mm a menší

XXI.   Figurky – nad 70 mm

XXII. Tématické sbírky (max. 5 modelů v jedné sbírce)

*) nesejdou-li se alespoň 3 modely v kategorii, budou modely začleněny do kategorie s měř. 1/72

**) nesejdou-li se alespoň 3 modely v kategorii, budou modely začleněny do kategorie s měř. 1/48

***) nesejdou-li se alespoň 3 modely v kategorii, budou modely začleněny do kategorie XVI

 

c) zvláštní ceny

Pražský magistr: Nejlepší model bez rozdílu měřítka (vyhodnocují modeláři pořádajícího klubu)

Památka veteránů: Nejlepší model letadla čs. pilotů v odboji

Memoriál ing. Jiřího Meduly: Nejlepší model letadla s turboreaktivní nebo turbohřídelovou proudovou pohonnou jednotkou

Memoriál Antonína Wolfa: Nejlepší model letadla s vrtulovým pohonem z období II. světové války

Kadet Trophy (do 15 let): Nejlepší model letadla a Nejlepší model bojové techniky

Junior Trophy (15 – 18 let): Nejlepší model letadla a Nejlepší model bojové techniky

Nejlepší rezinový model: Nejlepší rezinový model bez rozdílu měřítka

Pražský študent: Oceněné modely v dětské kategorii (vyhodnocuje komise modelářů pořádajícího klubu ze všech modelů v dětské kategorii)

AZ Model Trophy: Vyhodnotí zástupce společnosti dle svého uvážení

Cena 4+ vyhlášená společností MARK I: Nejlepší model letadla dle uvážení zástupce společnosti

Cena Best Car: Nejlepší model civilního osobního, užitkového či nákladního automobilu bez rozlišení měřítka.

Cena EDUARD M. A.: Vyhodnotí zástupce společnosti dle svého uvážení

Cena Special Hobby: Vyhodnotí zástupce společnosti dle svého uvážení

Ceny Rising Decals:

  • Nejlepší model letadla z období druhé světové války
  • Nejlepší juniorský model letadla v měřítku 1/72

(vyhodnotí zástupce společnosti)

Cena RVHP: Nejlepší model letadla dle uvážení zástupce společnosti

Ceny WWP:

  • WWP Award – Standard Kit o nejlepší finiš v technice bez rozdílu měřítka
  • WWP Resin Vehicle o nejlepší resin v technice bez rozdílu měřítka

(vyhodnotí zástupce společnosti)

Kovozávody Trophy: Vyhodnotí zástupce společnosti dle svého uvážení

 

Každý model lze přihlásit pouze do jedné ze soutěží, buď do bodovací, nebo porovnávací. Zastoupení je povoleno.

Maximální počet modelů od jednoho soutěžícího v bodovací soutěži jsou dva modely. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit v některé kategorii počet na jeden model v případě velkého množství modelů. Soutěžící při přejímce uvede, kterého modelu se případná redukce bude týkat.

Maximální počet modelů od jednoho soutěžícího v porovnávací soutěži je pět modelů.

 

Startovné:

bodovací soutěž: 50 Kč za model (žáci, junioři a nevýdělečně činní 30 Kč)

porovnávací soutěž: 20 Kč za obsazenou kategorii (žáci, junioři a nevýdělečně činní zdarma)

 

Hodnocení modelů:

Bodování dle zjednodušených soutěžních pravidel a hodnocení porovnávací soutěže budou provádět vybraní modeláři z přítomných klubů. Protesty se nepřipouštějí.

online přihlášky zde

 

Kontakty:

E-mail: ipmspraha@seznam.cz

tel/fax: 234 038 401

Webové stránky IPMS ČR – Praha: http://www.ipmspraha.cz

 

IPMS Praha Czech Republic